Rüstəm Behrudi-60

38 il bundan öncə Naxçıvandan gəlmiş 22 yaşlı Rüstəm Behrudi, əlində bir dətə şeir, ” Yazıçı” nəşriyyatında mənim qapımı döymüş, şeirləri haqda rəyimi öyrənmək istəmişdi. Oxudugum ilk şerindən onun şəksiz və parlaq istededını, sözünün kəsərini, ruhunun mənə doğmalıgını, düşüncələrinin genişliyini hiss etmiş və ona xeyir- dua vermişdim. Tezliklə Rüstəm köçüb Bakıya gəldi, iş yoldaşım oldu, yaxın dostuma, sirdaşıma, mübarizə yoldaşıma çevrilda. Qardaşlarımla da dostlaşdı, Yardımlıdakı ocağımıza getdi, bu ocaqda həmişə qonaq kimi yox, övladlardan biri kimi qarşılandı.
İndi Rüstəm Behrudi şöhrəti Azərbaycanın sərhədlətini adlamış, şeirlərinin, publisistikasının milli ruhu, yüksək poetik ovqatı və üsyankarlığı ilə oxucularən sevgisini qazanmış, görkəmli qələm sahibi, böyük sözün və böyük türk ruhunun daşıyıcısi, milli- mənəvi varlığımızın keşiyində dayanan əsgərlərdən biridir.
Bu gün Ordubadda, Rüstəmon doğulduğu Behrud kəndində, qardaşlarının, uşaqlıq dostlarının, yaxınlarının iştirakı ilə onun 60 yaşını qutlayacağıq. 60 yaşın hesabatını anası Zəhra xanıma, atası Hidayət müəllimin ruhuna , doğma ocağına verəcək. Tərk edilən, boşalan ocaqlarımızı sevindirməkdən gözəl nə ola bilər?
“60 yaşlı gənc” dostumu ürəkdən tebrik edirəm. Can sağlığı və yola davam!….

Sabir Rüstəmxanlı
10.09.2017

Bütöv yazını göstər
Back to top button
Close