Ibrahim Quliyevin yeni kitabı

Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının (AMEA) elmi işçisi, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) Siyasi Şurasının üzvü İbrahim Quliyevin “Dua kimi oxunan şeirlər” adlı yeni kitabı işıq üzü görmüşdür.

Kitab xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının və filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyevin ön sözləri ilə açılır. Üç fəsildən ibarət olan kitabda müəllif şair Adil Şirin yaradıcılığının timsalında 80-ci illər ədəbi nəslinin taleyindən söhbət açır. Kitabda müasir ədəbi proses, ənənə və müasirlik, ədəbi tənqidin yeri və roluna geniş toxunulur.

Müəllif kitabın birinci fəslində köhnə ideoloji prinsiplərin dağılması fonunda formalaşan 80-ci illər ədəbi nəslinin nisbi yaradıcılıq sərbəstliyinə yiyələnməklə bərabər, həm də ciddi problemlər yaşadıqlarını qeyd edir. Bu nəslin bir sıra nümayəndələrinin bəzi hallarda inqilabi inkarçılıq şüarları səsləndirmələrinin səbəblərini ümumi ədəbi proses prizmasından təhlil edir.

İkinci – üçüncü fəsildə şair Adil Şirinin yaradıcılığından ətraflı söhbət açan müəllif onun yaradıcılığının uzun müddət ədəbi tənqidin diqqətindən kənarda qalmasını da bu illərdəki ideoloji savaşların ədəbi prosesi kölgələməsi ilə əlaqələndirir.

Müəllif yazır: “Bu dövr ədəbi nəslinin xüsusi fərqlənən şairlərindən olan Adil Şirinin ağ şeirə bənzəyən poeitik nümunələri, keçmiş nə qədər inkar olunsa da, böyük ədəbi irsin ən uğurlu ənənələri üzərində formalaşırdı

Kitab “Qanun” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.      

 

Oxuduğum dualarda,
Yozduğum röyalarda,

Tapılmadı nə ölümün,
Nə də ayrılığın çarəsi.

Bütöv yazını göstər
Back to top button
Close