VHP-21 illik şərəfli tarix

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının təsis edilməsindən 21 il ötür. Partiyanın 1992-ci il sentyabrın 26- da Gənc Tamaşaçılar Teatırında təsis qurultayı keçirilərkən irəli sürdüyü “Nicatımız Vətəndaş Həmrəyliyidir” şüarı bu gün də Azərbaycan siyasi mühatində ana xətt kimi öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. O zaman VHP tərəfindən Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilən “vətəndaş həmrəyliyi”, “vətəndaş birliyi”, “milli birlik” kimi ideoloji prinsiplər aradan illər keçəndən sonra genişlənərək böyük ictima gücə çevrilmişdir. Çünki VHP heç bir siyasi şəraitdə öz siyasi xəttindən yayınmamış, əqidə və məslək yolundan dönməmişdir. Tarix regionda baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi proseslər fonunda vətəndaş həmrəyliyinin Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən düzgün ideologiya olduğunu dəfələrlə sübut etmişdir. Bu gün Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələri, hansı düşərgəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq, dövlətçiliyimizin xilasının məhz vətəndaş həmrəyliyindən keçdiyini etiraf etməkdədirlər.

Bu,VHP-nin zamanı nə qədər qabaqladığını, öz strateji məqsədlərində hədəfə nə qədər yaxın olmasının göstəricisi sayıla bilər. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası məhz bu uzaqgörənliyi sayəsində xalqımızın dərin rəğbətini qazanmış, on minlərlə insanın əqidə ocağına çevrilmişdir. Bu gün VHP-nin səksənə yахın rаyоn təşkilatında 20 minə yaxın insan birləşib. Müstəqilliyimiz başlayan dövrdən pаrlаmеntdə təmsil оlunаn VHP hazırda dеmоkrаtik qüvvələr düşərgəsində öz yеri olan pаrtiyаlаrdаn biri sayılır.

Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin VHP yaranarkən söylədiyi fikirləri tarix dönə-dönə təsdiqləmişdir: ” VHP-nin Nizamnaməsindən və Məramnaməsindən də aydın görünür ki, partiya Azərbaycanda Vətəndaş Həmrəyliyi, milli birliyin, qarşılıqlı anlaşmanın bərqərar edilməsi kimi nəcib və son dərəcə lazımlı işə xidmət edir. Məlumdur ki, indi həmrəyliyin və birliyin Azərbaycandakı bütün hərəkat və cərəyanların, partiya və cəmiyyətlərin, respublika vətəndaşlarının hamısının mübarizə şüarına çevrilməsinə çox böyük ehtiyac var. Qarşısına bu cür pak məqsəd qoyan partiyanın durmadan möhkəmlənəcəyinə və xalq tərəfindən hər zaman müdafiə olunacağına şübhə etmirəm”. Həqiqətən də bu gün respublikamızda VHP-siz hər hansı siyasi prosesi təsəvvür etmək mümkün deyil.

VHP-nin bir çox üzvləri hazırda İctimai Palata və Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasında təmsil olunmaqdadır. Hədəf Azərbaycanda tam demokratiyaya, insan haqlarına, söz azadlığına nail olmaqdır.

VHP bu siyasi kursu sonadək davam etdirməkdə qərarlıdır.

Bütöv yazını göstər
Back to top button
Close