Ülkər Məmmədli

MNTK katibi

E-mail:
ulker.memedli@gmail.com

Məmmədli Ülkər Əhmədağa qızı 04 iyul 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.
Bakı şəhəri 64 saylı orta məktəbi və Azərbaycan Beynəlxalq Unversitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib.
2003-cü ildən VHP Xətai təşkilatının üzvüdür.
Partiya Xətai rayon təşkilatının nəzarət təftiş komissiyasının sədri olub.
2017-ci ildən VHP Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komssiyasının üzvü və katibidir.

Back to top button
Close