Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığı haqqında yeni monoqrafiya

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığı haqqında filologiya elmləri doktoru, professor Salidə Şərifovanın “Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığının janr müxtəlifliyi” monoqrafiyası nəşr edilib.

Manera.az xəbər verir ki, monoqrafiyada Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının zəngin və əhatəli bədii və elmi yaradıcılığına yeni baxış, yeni yanaşma özünü göstərir. Həmçinin, monoqrafiyada Sabir Rüstəmxanlı əsərlərinin poetikası və janr xüsusiyyətləri, əsərlərinin janr qarışıqlığı və nəşr edilmiş kitablarının janr müxtəlifliyi, “kiçik həcmli roman”ları və s. aktual nəzəri problemlər təhlil süzgəcindən keçirilir.

Bundan başqa, Sabir Rüstəmxanlının elmi tədqiqatlarının, publisistikasının, bədii yaradıcılığının janr problemləri də tədqiq edilib. Eyni zamanda, monoqrafik tədqiqatda şairin yaradıcılığında müxtəlif ideyaların tədqiqinə, ideoloji və mənəvi problemlərin açıqlanmasına da yer verilib.

Salidə Şərifova Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığında janr qarışıqlığının özünü müxtəlif aspektdən göstərməsinə toxunaraq, ədibin yaradıcılığında ədəbi nümunələrin iştirak etmə xüsusiyyətindən və janrlarla qarşılıqlı əlaqəsindən asılı olaraq, qarışıqlığın növlərarası, növlərdaxili və janrdaxili qarışıqlıq kimi üç formasının özünü göstərməsini diqqətlə araşdıraraq, obyektiv nəticələrə gəlir.

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi şurasının qərarı ilə çap olunan kitab elm adamları, ali və orta məktəb müəllimləri, ədəbiyyatşünaslar, kulturoloqlar, eləcə də Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığı ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulur.

Bütöv yazını göstər
Back to top button
Close