Sabir Rüstəmxanlı: Bayramınız mübarək!

Göz açıb- yumunca 2017-ci ilin bahar bayramı da gəlib çatdı. Düzünə qalsa ürəyimdə elə bir bayram ovqatı yoxdur. Amma hər halda ilin ən əziz bayramıdır. İndi də belədir, qadağan olunduğu illərdə də beləydi… Gözəlliyi nədədir bu bayramın? Bu sualın çoxlu cavabı var. Ancaq, görünür, əsas olan Novruzun təbiətdən doğulmasında, zamanla uzlaşmasındadır. Qışdan çıxmaq, dağın-daşın yenidən oyanmasını görmək, yenidən qolunu çirməyib toxumu torpağa, ümidlərini zəhmətinin bərəkətinə tapşırmaq, qanının yolların çağırışına qaynaması bunun göstəricisidir.. Bundan əlavə, qədim adət-ənənələrin xatırlanması, evlərin və ürəklərin təmizlənməsi, ölüləri ziyarət, dirilərə baş çəkmək, küsənlərin barışması, evlər arasında, azına-çoxuna baxmadan, bayram sovqatının dolaşması, uşaqların tonqal və papağatdı sevinci… Bütün bunlar Novruzun əsl ümumxalq bayranına çevrilməsinə, qutsallaşmasına və ən ağır qadağalar altında da yaşamasına səbəb olmuşdur.
Novruz insanı ocağa, ailəyə, torpağa, Yurda bağlayan bayramdır. “Kim Novruz bayramını öz evində qarşılamasa yeddi il bayramı kənarda keçirər, evinə qayıda bilməz” inamı təsadüfən yaranmayıb…
Torpağımızın od püskürməsi, Vətənimizin adının bir yozumu, qədim türklərin Yaranışla bağlı dastanları… hamısı Bahar bayramının Azərbaycan türklərinin və bütün türk dünyasının , eyni zamanda bizimlə iç-içə yaşamış qardaş xalqların halal bayramı olduğunu göstərir.
Bayramınız mübarək olsun, əziz dostlar, qohumlar-qardaşlar, bu bayramı min illərin tufanlarından keçirmiş, cəfakeş, əzabkeş, bütün bəlalara baxmayaraq yaşayan və yaşayacaq Azərbaycan xalqı, bu bayramı keçirən bütün insanlar!..
Bayramda niyyət tutarlar. Neçə illərdir mənim bütün gizli-açıq niyyətlərim, yazım, sözüm və mübarizəm milli taleyimizlə bağlıdır; faciələrimizə, bəlalarımıza son qoyacaq rahat, savaşsız, ədalətli, qayğısız bir həyat arzusuyla, torpağımızın və millətimizin bütövlüyü ilə bağlıdır..
Kaş bu bayram bizi son illərdə qanımıza işləmiş bir sıra xəstəliklərdən xilas eləsin: ümidsizlik, özünü bəyənməmək və ya tam tərsinə, özünü tərifləməkdən yorulmamaq, giley-güzar, qeybət, bir-birimizə ögey baxmaq, əliəyrilik, nəfsin və yalanın azğınlaşması, milləti saymmaq, ədalətsizlik, qanunlarımıza sayqısızlıq, haqqını tələb etmək cəsarətinin azalması və s. Cəmiyyətdə qarşılıqlı sayqı və sevgi azalıb. Sosial mediyada öz vətəndaşına, yurddaşına nifrətlə dolu olan cahil, səviyyəsiz yazılar çoxalıb. “ Biz niyə bu yerə gəldik?” düşüncəsi yorucudur.
Kaş bu bayram hamını xeyirə. xeyirxahlığa, haqqa, düzgünlüyə, Millət sevgisinə yönəltsin. Allah övladllarıımızı , gənclərimizi ehtiyacdan, şər-böhtandan, mühacirət yollarından qorusun! Bir-birimizlə yox, düşmənlə savaşaq! İtirdiyimiz bütün torpaqlarımızda tonqallarımız yansın, bayram süfrələrimiz açılsın!
Hamıya can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram!

Bütöv yazını göstər
Back to top button
Close