Meydandan İstiqlaladək yazılan Ömür Kitabı

May 20, 2016 445

Dəyərlərin yer dəyişdirdiyi bir dönəmdən keçirik. Əvvəllər mənəviyyata çox önəm verilirdi, indi maddiyat önə keçib. Kapitalizmin ən amansız üzlərindən biri də mənəvi dəyərləri yox etməsidir. Gözümüz görə-görə millətimizin mənəviyyatı aşılanır, min illərin arxasından gələn böyük türk milli-mənəvi ...

Sabir Rüstəmxanlı – 70

May 20, 2016 1252

Bu gün Azərbaycanın böyük fikir adamlarından biri, xalq şairi, adı ölkənin və türk dünyasının sərhədlərini çoxdan aşmış Sabir Rüstəmxanlının doğum günüdür; ömrünü millətinin milli şüurunun oyanmasına, müstəqil dövlətinin qurulmasına həsr edən, sələflərinin apardığı mübarizəni şərəflə başa vuran ...

Minillikləri ehtiva edən 70 il

May 20, 2016 697

Tarix hər dəfə yenidən başlanan dünən, ədəbiyyat isə insanın əsəblərindən, hiss və duyğularından keçən intəhasız zamandır. Amma bunların hamısından yüksəkdə zamanı və tarixi əbədiyyətə çevirməyi, onu istədiyi vaxt dayandırmağı və istədiyi vaxt bircə anı yüz ildən dəyərli ...

Sabir Rüstəmxanlının 70 yaşına – Orxan Aras Almaniyadan yazır

May 20, 2016 850

Nihat Bəhram: “Biz yaşlanırız, dağlar yaşlanır, amma böyük şairlər əsla yaşlanmazlar” – yazmışdı… O, böyük şairlərin niyə yaşlanmadığını da açıqlamışdı: “Böyük şairlər yanar dağdırlar və püskürdükləri vulkanlar atəş olaraq yerlərə saçılsa da bir zaman sonra gül tumurcuqları ...