Bu sənəd Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli – hazırda Bayraq Günü olaraq qeyd etdiyimiz gün – milli bayrağın təsdiqi ilə bağlı qərarının çıxarışıdır.
Ədliyyə Nazirliyinə təsdiq üçün göndərilən və üçrəngli bayrağımızı təsdiqləyən sənəddən çıxarışda yazılır: “Azərbaycan hökumətinin qərarlar jurnalından 9 Noyabr 1918 Dinlədilər: – Nazirlər Soveti sədrinin milli bayraq haqda məruzəsi.

Qərar: – Mavi, qırmızı, yaşıl rənglərdən ibarət, ortasında ağ rəngdə ay və səkkizguşəli ulduz olan bayraq milli bayraq kimi tanınsın. Sənədin orijinalı Ədliyyə Nazirliyinə təsdiq üçün göndərilir”.

Comments are closed.