VHP sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı partiyanın Qusar rayon təşkilatının sədri Həsənbala Məmmədovu 66 yaşı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir:

“Əziz Həsənbala bəy!

Səni 66 yaşının tamam olması münasibəti ilə təbrik edir, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.

Sən nəinki Qusarda, ümumiyyətlə Azərbaycanın şimal bölgəsində tanınan bir şəxs kimi əhalinin güvənc yerlərindən birisən və bu səviyyəyə illər uzunu apardığın mübarizə, ədalət və haqq işi nəticəsində nail olmusan.

Hələ gənc yaşlarından müəllim kimi çalışmağın, peşəkar metodist olaraq qiymətləndirilməyin və keçmiş SSRİ səviyyəsində zəhmətinin dəyərləndirilməsi sənin bölgədəki əməyinin, şöhrətinin etirafı idi. Sən həmişə gəncləri milli ruhda tərbiyə etmisən və təsadüfü deyil ki, 1988-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk günlərindən öz fəaliyyətinlə bir daha tələbələrinə, el-obaya nümunə oldun.

Sənin AXC-nin Qusar rayon şöbəsinin təsisçilərindən biri və ilk sədri kimi cəsarətli, qorxmaz fəaliyyətin yadaşlarda dərin iz buraxıb. Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi yolunda apardığın mübarizə, heç bir maneəyə və repressiyaya baxmayaraq, bu yoldan çəkilməməyin sənin adını qusarlıların qəlbinə yazıb.

Müstəqillik qazanıldıqdan sonra da sənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü, demokratik inkişafı yolunda başlayan hərəkata qoşulmağından və bu mübarizəni VHP sıralarında aparmağından çox məmnunam. Sən VHP-nin təsis olunduğu ilk gündən sıralarımızda olmusan və sənin vətəndaş həmrəyliyi ideyasına sadiqliyin bizim şimal bölgəsində nüfuzumuzun ayrılmaz hissəsidir. Çünki ömrünü haqq uğrunda mübarizədə keçirən və öz yaşamı ilə apardığı mübarizənin səmimiyyətinə inam aşılayan bir şəxsin sıralarımızda olması qürurvericidir.

Sənin hazırda hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyətin, ədalətsizliklə üzləşən insanların istinad nöqtəsinə çevrilməyin də həyat missiyanın tərkib hissəsidir. Harda çətinlik, çatışmazlıq varsa, harda ən çətin iş, cəsarət tələb edən fəaliyyət varsa, səni orda görməyə artıq hamı adət edib. İndiki dövrdə hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyət həm çətin, həm də cəsarət tələb edən işdir. Nəzərə alsaq ki, sən bu işləri heç bir maddi yardım olmadan, heç bir beynəlxalq və yerli donor dəstəyi almadan həyata keçirirsən, sənin insani keyfiyyətinin dəyəri bütün mahiyyəti ilə üzə çıxır.

Əzizimiz Həsənbala bəy!

Bu yaş üçün gənclik enerjisi ilə işləmək, işindən zövq almaq, bir dəfə də olsun şikayətlənməmək, ruhdan düşməmək və gələcəyə daim inamla, arzuyla baxmaq heç də xarakterik deyil. Ancaq sən bu əzmin və pozitiv arzularınla da öndəsən, örnəksən. Səni bir daha təbrik edirəm və bu gənclik ruhunu daim saxlamağını, hədəflərinə çatmağını və haqq işi uğrunda apardığın mübarizənin başa varmasını arzulayıram.

 

Xoş arzularla

Sabir Rüstəmxanlı”

Comments are closed.