Məlum olduğu kimi, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı bu yaxınlarda Böyük Britaniyanın məşhur Oksford Universitetində keçirilən Beynəlxalq Musiqi və Poeziya Festivalında iştirak edib. Xalq şairinin ədəbi yaradıcılığı dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş  çoxsaylı sənət və poeziya pərəstişkarlarının xüsusi maraq və diqqətinə səbəb olub. Çıxışı dönə -dönə alqışlanan şairin şeirləri haqqında İngiltərə mətbuatında da geniş yazılıb.

Bundan əlavə, həmin festivalda şairin oxuduğu şeirlər Oksford Univesitetinin nəşr etdiyi “May xatirələri” (“Minds in May”) adlı kitabda geniş yer alıb. Şeirlərdən öncə şairin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycanın azadlığı uğrundakı mübarizədə yeri, ilk müstəqillik aktının qəbul edilməsi sahəsəndəki gərgin əməyi haqqında geniş məlumat verilib.    Şairin yaradıcılığından danışılarkən onun “Göy tanrı”, “Ölüm zirvəsi”, “Difai fədailəri”, “Xətai yurdu”, “Sunami” və digər əsərlərinin bədii məziyyətlərinə toxunulmuş və bu əsərlər müasir ədəbiyyatın ən yaxşı nümunələri olduğu vurğulanmışdır. Kitabda şairin ingilis dilinə çevrilmiş aşağıdakı şeirləri verilmişdir: “Sən gəlirsən” (“You are coming”), “Mənim son arzum” (“My last will”), “Tənhalıq” (“Loneliness”), “Sözün mənası” (“helplessness of the word”), “Səni sevmək” (To love you”).

Comments are closed.