Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından, AXC-nin II baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyli

Comments are closed.