Bu gün Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının (VHP) Mərkəzi Qərargahında müxalifətdə olan gənclər təşkilatlarının forumu olub. Forumda VHP, AXCP, KXCP, BQP, Müsavat, AMİP, ADİP, ADP, Ümid partiyalarının gənclər təşkilatlarının üzvləri, “Dalğa”GH, “Nida” VH, “Azad Gənclik” GT, “Demokrat” GT üzvləri və  müstəqil gənclər  iştirak ediblər. 

Forumdakı çıxışların ana xəttini Azərbaycan hökumətinin gənclər siyasətinin demokratik gəncliyin əleyhinə yönəlməsi, ölkədəki siyasi məhbuslara azadlıq təşkil edib. 

“Azərbaycanda iqtidarın gənclər siyasətinin nəticəsində 9 gənc siyasi məhbusdur, universitetlərdə demokratiya uğrunda mübariz gənclərə təzyiqlər göstərilir, toplaşmaq və media azadlıqları tapdanır”, – deyə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının təmsilçisi Samir Əsədli qeyd edib. 

Samir Əsədli gənclərin problemlərindən danışaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri müxalifət və müxalif düşüncəli insanların təzyiqlərə məruz qaldığını və hakimiyyətin müxalifətə qarşı səlib yürüşünə çıxdığını deyib. Eyni zamanda, təhsil sistemindəki problemlərdən danışan S.Əsədli bu sahənin bərbad vəziyyətə salındığını bildirib. 

Gənclər iqtidarın gənclər siyasətinin iflasa uğradığını, bu siyasət üçün ayrılan milyonlarla manat vəsaitin səmərə vermədiyini bildirib. “Yeni gəncliyin qarşısında çoxsaylı problemlərin həlli durur. Bunlar Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, Əliyev avtoritar rejimi, sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, Güney Azərbaycandakı 35 milyonluq azərbaycanlının hüquqları uğrunda mübarizədir.  Azərbaycan gənclərinin xəyalları olan Bəxtiyar Hacıyev, Cabbar Savalan, müxalifətçi gənclər həbsdədir. Bu iqtidar Neft Akademiyasına həlak olan gənclərin qanları qurumamış gül bayramı keçirir. Öz balaların yarım milyonluq  toylarında paçka-paçka şabaş verir, amma cəbhədə şəhid olan əsgərlərin taleyi ilə maraqlanmır, onların yasına qatılmır”, – deyə AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı qeyd edib. 

Forum iştirakçıları ölkə gənclərini iqtidarın səmərəsiz gənclər siyasətinə qarşı birləşməyə çağırıb. Azərbaycan gəncliyini ən çox narahat edən demokratik azadlıqların və hüquqi dövlətin olmamasıdır. “Gənclər yalan üzərində qurulmuş siyasətə qarşı mübarizə aparmalıdır. Gənclik yalandan imtina edib, mübarizə yolunu seçməlidir”. – deyə Müsavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səxavət Soltanlı bildirib. 

Forumda 2 aprel mitinqi ilə bağlı həbs edilən gənclərin azadlığa buraxılmasının vacibliyi qeyd edilib. Gənclər  hesab edir ki, iqtidarın son zamanlar gəncləri həbsə məhkum etməsi onun mübarizə istiqamətinin dəyişdiyini göstərir. “Bu gün artıq 1990-cı illərdə Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuş insanların demokratiya uğrunda mübarizə aparan övladlarını həbs edirlər. İqtidar artıq kimlərdən qorxduğunu çox yaxşı nümayiş etdirir. Azərbaycanda dövlət suverenliyi qazanılıb. Amma, xalqın suverenliyi əldə edilməlidir. Konstitusiyanın birinci maddəsinə uyğun olaraq xalq hakimiyyətin mənbəyinə çevrilməlidir”, – deyə vəkil  Xalid Bağırov bildirib. 

VHP Gənclər Təşкilаtının sədri Еmil Bаğırоv çıхışındа sоn 9 аydа 80 əsgər ölümünə tохunub və qеyd еdib кi, nоrmаl ölкələrdə bеlə hаl оlsа о ölкənin müdаfiə nаziri istеfаyа gеdir, bizdə isə nаzirin оğlunа vəzifə vеrirlər.
АDP Gənclər Təşкilаtının sədri Cəmil Həsənli çıхışındа hакimiyyətin gənclər siyаsətini кəsкin pislədi və qеyd еtdi кi, Аzərbаycаn hакimiyyətinin gündə pаfоslu çıхışlаrlа еlаn еtdiyi gənclər siyаsəti аrtıq iflаsа uğrаyıb.

“Dаlğа” Gənclər Hərəкаtının sədri Оrхаn Nəbiyеv çıхışındа təhsil prоblеmlərindən dаnışdı və о bildirdi кi, Аzərbаycаn təhsil uçrumа аpаrılır.
АDIP Gənclər Təşкilаtının sədri Rаmin Hаcılı çıхışındа gəncləri birgə fəаliyyətə və bir оlmаqа səslədi: “ Təmsil оlunduğumuz düşərgələrdən fərqli оlаrаq biz gəncliк bir оlmаlıyıq və birgə fəаliyyət göstərməliyiк. Çünкi biz gəncliк ölкəni düşdüyü ətаlətdən qurtаrа biləriк

 “NIDА” Vətəndаş Hərəкаtı Idаrə Hеyətinin üzvü Еtibаr Sаlmаnlı vəкillərə qаrşı еdilən hаqsızlıqdаn dаnışdı və qеyd еtdi кi, hакimiyyət bu əməli ilə bütün təbəqələrdən оlаn insаnlаrı susdurmаq istəyir.

Sоnrа, АMIP Gənclər Təşкilаtının sədri Əfsəddin bəy, “Dеmокrаt” Gənclər Təşкilаtının sədri Rövşən Əsədоv, “Аzаd Gəncliк” Gənclər Təşкilаtının sədri müаvini Rüfət Əhədzаdə, jurnаlist Аnаr Gərаylı, Müsаvаtdаn Yеgаnə хаnım, АХCP-dən Rаmil Qаfаrоv, КХCP Gənclər Təşкilаtının sədri Cеyhun Nəbiyеv və digərləri çıхış еtdilər.

Fоrum ölкədəкi mövcud siyаsi vəziyyət və siyаsi məhbuslаrlа bаğlı bəyаnаt qəbul еdib. Sənədlərdə hакimiyyətdən siyаsi islаhаtlаr кеçirməsi, vətəndаş hüquqlаrınа hörmət еtməsi, siyаsi rеprеssiyаlаrа sоn qоymаsı, tоplаşmаq və mеdiа аzаdlığının təmin еdilməsi tələb еdilib.

 

VİDEO görüntüI 

http://youtu.be/sjHypzH_4i4

 

Azadlıq Radiosunda dinlə:

http://www.azadliq.org/audio/broadcastprogram/398512.html

 

 

02 noyabr 2011-ci il tarixli Gənclər Forumunun siyasi məhbuslarla bağlı

 

B Ə Y A N A T I

 

02 aprel 2011-ci il tarixində əsaslı siyasi islahatlar aparılması tələbi ilə Bakı şəhərində keçirilən dinc etiraz aksiyası zamanı qanunsuz olaraq həbs olunan aksiya iştirakçılarından 14 nəfərə qarşı heç bir hüquqi əsas olmadan qondarma cinayət işi açılıb.

Məhkəmələrin gedişi zamanı müqəssir hesab edilən şəxslərin sərbəst ifadələri, onların və vəkillərin məhkəmədə etdikləri son çıxışları qaldırılan cinayət işinin tamamilə saxta olduğunu, istintaqın heç bir real fakta malik olmadığını və bu işin siyasi sifariş olduğunu bir daha təsdiq etdi. Zərərçəkənlərin öyrədilmiş və ya bu işə məcbur edilmiş şəxslərdən, ittiham tərəfinin şahidlərinin isə əsasən hüquq-mühafizə orqanlarının işçilərindən və ya onların agentura şəbəkəsindən ibarət olduğu sübut olundu.

Məhbusların və onların vəkillərinin təqdim etdiyi təkzibedilməz faktlar əsasında məhkəmələrdə araşdırılan cinayət işinin saxta olduğunun sübuta yetirilməsi, vəkillərin qaldırdıqları qanunauyğun vəsatətlərin heç bir qanuni əsas göstərilmədən, bəzən isə vəsatətlər oxunmadan hakimlər tərəfindən bir qayda olaraq təmin edilməməsi, məhkəmələrin kiçik iclas zallarında yarımqapalı şəraitdə keçirilməsi, zərərçəkənlərin və şahidlərin təqsirləndirilən şəxslərə qarşı kobudluqlarının hakimlər tərəfindən qarşısının alınmaması, dövlət ittihamçısının vəkillərin verdiyi sualları heç bir əsas olmadan çıxarılmasını tələb etməsi və hakimin buna sözsüz əməl etməsi və s. bu işin siyasi sifariş olduğunu təsdiqləyən faktlar sırasındadır.

Artıq Səbail rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Arif Alışlı 3 il, Elnur İsrafilov 2 il 6 ay, Sahib Kərimov 2 il, Elşən Həsənov 2 il, Babək Həsənov 1 il 6 ay, Zülfüqar Eyvazlı 1 il 6 ay, Arif Hacılı 2 il 6 ay, Tural Abbaslı 2 il 6 ay, Məhəmməd Məcidli 2 i 6 ay, Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Əhəd Məmmədli 3 il, Rüfət Hacıbəyli 1 il 6 ay, Ülvi Quliyev 3 il və Elnur Məcidli 2 il, Göyçay rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Vidadi İsgəndərli 3 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Səbail rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Fuad Qəhrəmanlı 2 il şərti cəzaya məhkum edilib.

02 aprel mitinqinə hazırlığı pozmaq məqsədilə şərlənərək həbs olunan Şahin Həsənli qanunsuz silah saxlamaq ittihamı ilə avqust ayında Şəmkir rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Arif Alışlı, Elnur İsrəfilov, Sahib Kərimov, Elşən Həsənov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazlı və Şahin Həsənlinin apellyasiya şikayətinə baxılıb, 6 nəfərin hökmü eynilə saxlanılıb, yalnız Elşən Həsənovun cəza müddəti 1 ilədək azaldılıb.

Hənçinin Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Savalanlı da siyasi fəallıqlarına görə daha öncə azadlıqdan məhrum edilmişlər ki, onların da vicdan məhbusları olduqları artıq sübut olunmuşdur.

Bu qanunsuz, ədalətsiz hökm ölkə və dünya ictimaiyyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən kəskin şəkildə qınanılır və günahsız insanların dərhal azad edilməsi tələb edilir.

Gənclər forumu hər bir Azərbaycan vətəndaşını məhkəmələrdə əsassız ittiham olunan dönməz mübarizləri – vicdan məhbuslarını ölkə Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq müdafiə etməyə çağırır.

 

 

 

02 noyabr 2011-ci il tarixli Gənclər Forumunun siyasi məhbuslarla bağlı

 

B Ə Y A N A T I

 

02 aprel 2011-ci il tarixində əsaslı siyasi islahatlar aparılması tələbi ilə Bakı şəhərində keçirilən dinc etiraz aksiyası zamanı qanunsuz olaraq həbs olunan aksiya iştirakçılarından 14 nəfərə qarşı heç bir hüquqi əsas olmadan qondarma cinayət işi açılıb.

Məhkəmələrin gedişi zamanı müqəssir hesab edilən şəxslərin sərbəst ifadələri, onların və vəkillərin məhkəmədə etdikləri son çıxışları qaldırılan cinayət işinin tamamilə saxta olduğunu, istintaqın heç bir real fakta malik olmadığını və bu işin siyasi sifariş olduğunu bir daha təsdiq etdi. Zərərçəkənlərin öyrədilmiş və ya bu işə məcbur edilmiş şəxslərdən, ittiham tərəfinin şahidlərinin isə əsasən hüquq-mühafizə orqanlarının işçilərindən və ya onların agentura şəbəkəsindən ibarət olduğu sübut olundu.

Məhbusların və onların vəkillərinin təqdim etdiyi təkzibedilməz faktlar əsasında məhkəmələrdə araşdırılan cinayət işinin saxta olduğunun sübuta yetirilməsi, vəkillərin qaldırdıqları qanunauyğun vəsatətlərin heç bir qanuni əsas göstərilmədən, bəzən isə vəsatətlər oxunmadan hakimlər tərəfindən bir qayda olaraq təmin edilməməsi, məhkəmələrin kiçik iclas zallarında yarımqapalı şəraitdə keçirilməsi, zərərçəkənlərin və şahidlərin təqsirləndirilən şəxslərə qarşı kobudluqlarının hakimlər tərəfindən qarşısının alınmaması, dövlət ittihamçısının vəkillərin verdiyi sualları heç bir əsas olmadan çıxarılmasını tələb etməsi və hakimin buna sözsüz əməl etməsi və s. bu işin siyasi sifariş olduğunu təsdiqləyən faktlar sırasındadır.

Artıq Səbail rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Arif Alışlı 3 il, Elnur İsrafilov 2 il 6 ay, Sahib Kərimov 2 il, Elşən Həsənov 2 il, Babək Həsənov 1 il 6 ay, Zülfüqar Eyvazlı 1 il 6 ay, Arif Hacılı 2 il 6 ay, Tural Abbaslı 2 il 6 ay, Məhəmməd Məcidli 2 i 6 ay, Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Əhəd Məmmədli 3 il, Rüfət Hacıbəyli 1 il 6 ay, Ülvi Quliyev 3 il və Elnur Məcidli 2 il, Göyçay rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Vidadi İsgəndərli 3 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Səbail rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Fuad Qəhrəmanlı 2 il şərti cəzaya məhkum edilib.

02 aprel mitinqinə hazırlığı pozmaq məqsədilə şərlənərək həbs olunan Şahin Həsənli qanunsuz silah saxlamaq ittihamı ilə avqust ayında Şəmkir rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Arif Alışlı, Elnur İsrəfilov, Sahib Kərimov, Elşən Həsənov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazlı və Şahin Həsənlinin apellyasiya şikayətinə baxılıb, 6 nəfərin hökmü eynilə saxlanılıb, yalnız Elşən Həsənovun cəza müddəti 1 ilədək azaldılıb.

Hənçinin Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Savalanlı da siyasi fəallıqlarına görə daha öncə azadlıqdan məhrum edilmişlər ki, onların da vicdan məhbusları olduqları artıq sübut olunmuşdur.

Bu qanunsuz, ədalətsiz hökm ölkə və dünya ictimaiyyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən kəskin şəkildə qınanılır və günahsız insanların dərhal azad edilməsi tələb edilir.

Gənclər forumu hər bir Azərbaycan vətəndaşını məhkəmələrdə əsassız ittiham olunan dönməz mübarizləri – vicdan məhbuslarını ölkə Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq müdafiə etməyə çağırır.

 

 

Comments are closed.