Sabah VHP-nin təşəbbüsü ilə “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabının II cildinin müzakirəsi keçiriləcəkdir

16 aprel 2014-cü il tarixində, saat 14:00-da Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının (VHP) qərargahında AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyevin “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabının II cildinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Qeyd edək ki, kitabda 1900-cu ildən bəri Cənubi Azərbaycanda yaranmış ədəbiyyat, mətbuat, folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq və publisistikanın inkişafı təhlil və təqdim olunur. Əsas məqsəd ilk növbədə o tayda yaşayıb yaratmış, mübarizələr aparmış yazıçı, şair və alimlərin, mətbuat xadimlərinin işıqlandırılmasıdır. Kitabda hər konkret dövrə aid icmal oçerklər və dövrün aparıcı ədiblərinin portretləri verilmişdir. Burada Hacı Rza Sərraf, Səid Səlmasi, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Seyid Cəfər Pişəvəri, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Həbib Sahir, Məhəmməd Biriya, Səhənd, Sönməz, Nasir Mənzuri və b. görkəmli ədiblər haqqında əhatəli oçerklər verilir.

Kitabın I cildi 2009-cu ildə Bakıda “Nurlar” nəşriyyatında, II cild isə 2014-cü ildə “Qanun” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Comments are closed.