VHP Ali Məclisi partiyanın sədri, millət vəkili, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlını ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir:

 “Əzizimiz Sabir bəy!

Sizin haqqınızda söz demək, şəxsiyyətinizi bir neçə cümləlik təbrikdə ifadə etmək olduqca çətin və məsuliyyətlidir. Çünki hələ gənc yaşlarından milli kimlik davası, ana dili savaşı aparan, yaradıcı ömrünü millətinin varlığının ifadəsi və iradəsi kimi keçirən, bu yolda olmazın müsibətlərdən keçən bir şairi, xalqının Milli Azadlıq Mübarizəsinin önündə dayanan ictimai-siyasi xadimi, dövlətinin Müstəqillik Aktında imzası olan millət vəkilini, Quzeyin azadlığından sonra Güneyin müstəqillik davasına qoşulan və Bütöv Vətən yolunda ömrünün ən qaynar yaradıcılıq illərini qurban verən lideri, dilin saflığı və sözün azadlığı uğrunda çalışan ziyalını və ömrünü sözün yaddaşına yazan söz adamı barədə söz demək asan deyil.

 Siz – bu millətin şərəf tarixini yazan insanlardan və xalqının qan yaddaşına adını həkk edən simalardansınız; Siz – onillərlə, yüzillərlə dövlətinin azadlığı və müstəqilliyi yolunda çalışan, bu mübarizədə həyatını verən, əfsanəyə çevrilən Azərbaycan yazarlarının ümumiləşmiş obrazısınız. Sizin Vətənin Müstəqillik Aktının altındakı imzanız – Əhməd Cavadların, Almas İldırımların, Mikayıl Müşfiqlərin, Cavid Əfəndilərin, Çəmənzəminlilərin, Əhməd Ağaoğluların, Əli bəy Hüseynzadələrin və…  Cavad xanların, Xan Xoyskilərin… “Rüstəmxanlı” qələmilə çəkilmiş imzasıdır. Bəlkə də İlahi hökmün diktəsinin nəticəsidir ki, bu millətin azadlıq eşqinin başlar üzərinə qaldırılan “Ömür kitabı”nı da, Əhməd bəy Ağaoğlunun və Cavad Xanən milli davasını əbədiləşdirən “Difai fədailəri” və “Ölüm zirvəsi”ni də Siz yazdınız.

Bəlkə də Güney mübarizəsindən bir addım da geri durmamağınızın səbəbi Səttar Xanın ruhunun Rüstəmxanlıdakı ifadəsidir… İnanmaq istəyirik ki, Sətar Xanın, Məhəmməd Xiyabaninin, Seyid Cəfər Pişəvərinin… və əlbəttə ki, Şəhriyarın imzasını Müstəqillik Aktında gerçəkləşdirmək də, onların mübarizə tarixlərini qələmə almaq da Sizin həyat yolunuza Yaradanın yazdığı qismətdir.

 

Əzizimiz Sabir bəy!

Milləti üçün canından keçənlər qarşılıq istəməz, xırdalıqlara enməz, yolu üstünə dığırladılan kötüklərə görə istiqamətini dəyişməzlər. Çünki millət üçün çalışanlar bu günü deyil, tarixi yaradırlar və onları əbədi olaraq yaşadan da tarix olacaq.

Siz bu xalqın tarixini yaradanlardan birisiniz, amma babalarımızdan fərqli olaraq, Siz həm də bu tarixi bərpa edir, qələmə alırsınız.

Sizin ad gününüzü səmimi qəlbdən təbrik edirik və milli hədəflərinizə çatmaq, sələflərinizin arzularını göyərtmək, getdiyiniz uzun və incə yolu başa varmaq üçün Tanrıdan Sizə uzun ömür, can sağlığı diləyirik.

 

Sevgilərlə,

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının Ali Məclisi”

 

Comments are closed.