Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı partiyanın Qobustan rayon təşkilatının sədri Əlvan Dəmirlini 55 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir:

 

“Əziz Əlvan bəy!

Səni 55 illik yubileyin münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.

55 il böyük zaman üçün çox qısa, bir an olsa da, insan həyatı baxımından ömrü yarı etməkdir. Bu yaş insanı öz-özü qarşısında hesabat verməyə, yaşamının mənasını dəyərləndirməyə sövq edir.

Çoxları ömrünün bu yetkin yaşına həyat missiyasını anlamadan, taleyin qıydığı ömrü yalnız şəxsi maddi istəklərini gerçəkləşdirmək və ömrünü bu yola xərcləməklə gəlib çıxır. Az sayda insan var ki, ömrünü cəmiyyətə, millətinin və dövlətinin gələcəyinə həsr etməklə həm ictimai, həm bəşəri, həm də mənəvi-ruhi missiyasını yerinə yetirə bilir.

Sən 55 yaşına həm tarix, həm də vətən və millət qarşısında ləyaqətli xidmətlərinlə gəlib çıxmısan və bu gün əlini vicdanının üstünə qoyub, ömrünü boşa xərcləmədiyinə, ləyaqətlə yaşadığına, haqq müdafiəçisi olduğuna əmin ola bilərsən.

Hələ gənclik yaşından, Milli Azadlıq Hərəkatının ilk günlərindən  xalqımızın azadlıq və müstəqillik mübarizəsinə qoşulmağın, təmsil olduğun rayonda tutduğun qətiyyətli və ləyaqətli mövqe, siyasi əqidə təmizliyin səni mərkəzdə, ictimai mühitdə də tanıtdı. Azadlıq Hərəkatının sıralarında sənin kimi insanların birləşməsi bizə imkan verdi ki, ölkəmizin müstəqilliyinə nail olaq, Müstəqillik Aktını qəbul edək.

Bu tarixi missiyadan, ölkənin azadlığa qovuşmasından sonra onu yaşatmaq, demokratik dəyərləri mənimsəmək yolu başlayırdı. Çox təəssüf ki, Hərəkatın sırasında təmsil olunanların əksəriyyəti bu yolu yarıda buraxdı və yaxud öz şəxsi maraqlarını düşünmək səviyyəsinə endi. Yenə də azsaylı insanlar öz həyat missiyalarının ardınca yaşamını davam etdirdi və sevinirəm ki, bu insanların sırasında Sən də varsan. Sən ölkənin demokratikləşməsi, insan haqlarının təmini, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması yolunda başlayan növbəti mübarizədə də varlığını, qətiyyətini əsirgəmədin. İkiqat sevincimizin səbəbi isə bu yolu Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sıralarında getməyin, əqidəmizi bölüşməyindir.

Bəşəriyyətin ən böyük fikir adamlarından birinin “İnsanın dəyəri onun nəyə can atmağındadır” – sözü ilahi həqiqəti ehtiva edir. Sən bütün həyatın boyu həqiqətə, haqqa can atmısan, ədaləti qorumağa çalışmısan, haramdan uzaq olmusan və bu canatımın Sənin dəyərini müəyyənləşdirib. Təsadüfü deyil ki, Sənin adın ictimai hərəkatda olan insanların təsəvvüründə mübariz, əzmkar, əqidəsindən dönməyən, vətənin və dövlətin maraqlarını həmişə uca tutan, satılmayan, alınmayan şəxs kimi hallanır. Bu adı qazanmaq çətindir, amma onu ömrünün sonuna qədər yaşatmaq daha çətindir. Sən uzun mübarizələrdən, məhrumuyyətlərdən, taleyin və zamanın gətirdiyi müxtəlif acılardan sonra bu adı qazanmış və 55 yaşa qədər gətirmisən, inanıram ki, bundan sonra da qoruyacaq, səni tanıyanlara nümunə olmaqda davam edəcəksən.

Əziz Əlvan bəy!

Bir daha Səni 55 illik yubileyin münasibəti ilə təbrik edirəm, sənə uzun ömür, can sağlığı, apardığın mübarizənin təntənəsini görməyini arzulayıram.

 

Hörmətlə,

Sabir RÜSTƏMXANLI

VHP sədri, millət vəkili” 

Comments are closed.